Onze privacy policy

In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met u, zal Stichting Frysk film en mediaplatfoarm met handelsnaam New Noardic Wave uw persoonsgegevens verwerken. In dit Privacy Statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt. Stichting Frysk film en mediaplatfoarm raadt u dan ook aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm

Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm levert een online Dienst. De Dienst is dat via de Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm website informatie wordt verstrekt over Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm en zijn medewerkers, werk, activiteiten en andere informatie.

De bedrijfsgegevens van Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm luiden als volgt:

Internetadres: nnw.frl
Telefoon: 06-42080421
E-mailadres: info@nnw.frl
KvK-nummer: 70035784

2. Welke informatie over u wordt verzameld en verwerkt?

Contractuele informatie

Via de Website of de schriftelijke samenwerkingsovereenkomst bestelt u één van de Diensten van Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm. Om deze Dienst aan u te kunnen leveren, kan Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm u verzoeken bepaalde informatie te verstrekken zoals uw naam en e-mailadres. Indien u een betaalde Dienst afneemt, wordt u tevens verzocht financiële informatie te verstrekken.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Dienst optimaal te kunnen laten werken heeft Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm bepaalde informatie nodig. Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm verzamelt bij sommige van haar Diensten daarom automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van die Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), een reCAPTCHA voor het valideren van een nieuwe gebruiker, het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt en cookies.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm ze?

Indien u de Dienst gebruikt, kunnen er cookies op uw computer worden geplaatst, en kan door Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.

U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kan maken van de Dienst of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

4. Voor welke doeleinden gebruikt Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm uw persoonsgegevens?

Doeleinden

Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om uw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;
  • om betalingen te verwerken;
  • om u informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm;
  • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • om Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

voor zover het gebruiksgegevens betreft, om profielen op te bouwen ten aanzien van uw gebruik van de Dienst en deze voor marketingdoeleinden van Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm te gebruiken;

 • om informatie over u te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over u, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de Dienst, u daartoe toestemming hebt gegeven en/of dit op basis van wet- en/of regelgeving nodig is;

Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om de Dienst aan u te kunnen aanbieden. Ook wil Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm u op de hoogte houden van de ontwikkeling van de Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update van de Dienst zal Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm dat daarom aan u laten weten. Ook kan Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd alsmede van andere eigen, gelijksoortige diensten van Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm.

Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm wijst er op dat u zich niet kunt afmelden voor e-mails die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst. Verder kunt u zich via dit e-mailadres info@nnw.frl afmelden voor e-mails voor eigen, gelijksoortige producten en diensten. Een mogelijkheid tot afmelden is tevens opgenomen in elke verzonden e-mail.

Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Dienst.

Ook kan Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm uw gegevens aan derden verstrekken indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie). Ten slotte kan Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm uw persoonlijke informatie?

Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie hierover kunt u contact me ons opnemen.

6. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen binnen de Dienst. Als u wilt weten welke gegevens Stichting Frysk Film en Mediaplatfoarm over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen die u niet in uw Account kan veranderen, dan kunt u contact opnemen met ons via 0642080421.

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de Dienst.

8. Vragen?

Mocht u vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@nnw.frl.